hàng không-Vietnam Airlines 'xoay xở' ra sao để còn dòng tiền hoạt động?