hàng không-Vietjet kiến nghị cho phụ thu xăng dầu, bỏ giá trần để... tăng nội lực!