hàng không-Máy bay cháy động cơ trên đường băng, 180 hành khách phải sơ tán