hàng không-Ăn ngàn tỷ 'gà đẻ trứng vàng', đại gia Việt không ngờ có thời thê thảm