hàng không-Tăng 12 máy bay trong năm 2019, Bamboo Airways tăng trưởng nóng?