hàng hóa Trung Quốc-Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất gần 30 năm