Hàng hóa Tết-Hóa đơn siêu thị dài 3 mét: Vợ chồng bơ phờ sắm Tết, chùn chân thanh toán