hàng hóa-Cao điểm dịch COVID-19, hàng hóa đồng loạt khuyến mại