hàng hiệu-Mạnh tay chi cả trăm triệu đồng mua đồ hiệu, nhưng chỉ mắc lỗi nhỏ này, Linh Ka bị bóc mẽ 'quê một cục'