hàng hiệu-17 tuổi, Phương Mỹ Chi sở hữu tủ đồ hiệu gây choáng ngợp