hàng giảm giá-Khách vứt hàng bừa bãi, Auchan tan hoang trước ngày đóng cửa