Hãng công nghệ-Huawei là nhà sản xuất nộp nhiều bằng sáng chế nhất năm 2018