Hãng công nghệ-Các ông lớn smartphone sẽ thế nào khi Mỹ 'cấm cửa' Huawei