Han Jae Suk-Phim Lý Nhã Kỳ lỗ nặng sau 10 ngày công chiếu