hạn hán-Video: Nắng nóng kéo dài khiến hàng trăm hộ dân ở Nghệ An thiếu nước