hầm hải vân-Video Ảnh: Chui vào hầm đường bộ hơn 7.200 tỷ, dài nhất Đông Nam Á