Halloween-Salim bị dân mạng quốc tế chỉ trích khi hóa trang thành công chúa Jasmine chơi Halloween