hải quân-Xem tàu Việt Nam diễn tập cùng hải quân ASEAN và Ấn Độ