Hải Phòng-Nhân viên cửa hàng xăm ở Hải Dương dương tính SARS-CoV-2, là F1 của nữ tiếp viên karaoke KTV Hải Phòng