Hải Phòng-Video ảnh: Cây cầu hơn 2.000 tỷ ở Hải Phòng được thiết kế hình cánh chim biển