hải dương-Điều tra nhóm thanh niên đầu trần đi xe máy dàn hàng lạng lách, chặn đầu xe chở tân binh