hải băng-Sinh con thứ 3 chưa đầy 2 tháng, Hải Băng đã tuyên bố: 'Phụ nữ phải đẹp, phải thơm'