HAGL-[Hồi ức] Đối thủ nói 'trọng tài được đào tạo ở trường mù', bầu Đức đáp trả bằng đề xuất lạ