HAGL-"Câu nói ‘đá cho vui’ của bầu Đức khiến HAGL mất tinh thần và sức chiến đấu"