Hà Việt Dũng-Bão ngầm tập 71: Ông trùm Đại Đức tự sát, bác sĩ Hùng muốn giết Hạ Lam