Hà Tĩnh-Người bố bạo hành con gái 11 tuổi ra trình diện