Hà Tĩnh-Chồng chém vợ tử vong rồi cầm dao tự sát, con gái vào can cũng bị thương