hà nội vắng tanh-Hà Nội 'vắng như chùa bà Đanh' dù không phải ngày Tết