Hà nội nắng nóng-Video: Hà Nội nóng gần 50 độ C trong ngày nắng đỉnh điểm