Hà Nội FC-Quang Hải tỏa sáng với cú đúp trong ngày Hà Nội FC lỡ kế hoạch