Hà Nội FC-Chấn thương của Văn Hậu không quá nghiêm trọng