Hà Nội-Tuần qua, Hà Nội chỉ có 1 ngày 'bớt' ô nhiễm không khí