Hà Nội-Phố phường ở TP.HCM và Hà Nội vắng vẻ sau 19h