Hà Nội-Xử phạt 12,5 triệu đồng người phụ nữ tung tin 'Hà Nội có 3.000 chốt kiểm soát, mỗi phường có 10 chốt'