Hà Lan-Thủ tướng Hà Lan không kịp gặp mẹ lần cuối vì lệnh cách ly