Hà Hồ-Đôi sandal bánh bèo 20 triệu đang 'bỏ bùa' từ vợ Justin Bieber đến cả loạt sao Hàn trong thời gian gần đây