Hà Giang-Chủ tịch tỉnh Hà Giang bị kỷ luật sau bê bối điểm thi