gương mặt thân quen-Hoài Linh 'ế' show, nhường sân cho đàn em: Tránh sao quy luật 'tre già măng mọc'?