gương mặt già trước tuổi-Hai chị em 7 và 18 tháng tuổi mang gương mặt già hơn cả cha mẹ, cuộc sống mỗi ngày gây xót xa