Gương mặt đại diện-'The Face Thailand' mùa 5 mở màn dài lê thê, hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ chiếu vòng catwalk với mặt mộc