Greenwood-Sau khi thoát án hành hung, Greenwood chuẩn bị lên chức bố