Google-Google vinh danh bánh mì Việt Nam, một trong những món ăn đường phố ngon nhất thế giới