góc nghiêng-Hóa ra đây chính là cách các nữ thần MXH ra đời: Góc nghiêng thần thánh ư? Đơn giản!