go-viet-Go-Viet đã sửa lỗi không hiển thị tên Hoàng Sa, Trường Sa trên ứng dụng gọi xe