Go Hyun Jung-Ngỡ ngàng trước cảnh làm dâu gia tộc tài phiệt Hàn Quốc: Sống như trong 'nhà tù không chấn song', chi tiêu một đồng cũng phải ghi chép