Giòi trong thức ăn-Vào mùa hè càng nên cẩn trọng những đồ ăn có nguy cơ sinh giòi nhung nhúc