giới trẻ-Mặt trái khi con hẻm 'sống ảo' hồ Tây trở nên nổi tiếng