giới siêu giàu Việt Nam-Rich kid 2k3 đi Maybach tiếp tục rao bán 2 chiếc xe chục tỷ ủng hộ Quỹ vaccine Covid-19