Giỗ tổ Hùng Vương-Tổ chức Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu 2020 qua online

  • Tổ chức Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu 2020 qua online

    Tổ chức Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu 2020 qua online

    Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở tỉnh Phú Thọ năm nay chỉ tổ chức phần lễ gọn nhẹ, không tổ chức hội. “Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu” (Chiến lược phối hợp tổ chức Ngày Giỗ tổ Hùng Vương và Ngày Việt Nam trên toàn cầu) năm 2020 sẽ diễn ra theo hình thức online.

  • Tổ chức Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu online 2020

    Tổ chức Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu online 2020

    Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3/2020, Âm lịch), Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu (Chiến lược phối hợp tổ chức Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Việt Nam trên toàn cầu) sẽ tổ chức “Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu Online”.