gió mùa đông bắc-Năm nay, không khí lạnh tràn về sớm hơn trung bình nhiều năm