Giết vợ-Nghi ngoại tình, chồng đâm vợ 13 nhát tử vong