Giết người yêu-Con gái cầu cứu cha đi đón và 'món quà' chia tay của bạn trai khiến hai bố con thất kinh