giết người vì tiếng hú-Nhóm thanh niên đâm 2 người thương vong vì... tiếng hú