giết người tình-Gã đàn ông rút dao tự đâm vào bụng mình rồi đâm tử vong người tình