giết người rồi tự sát-Án chung thân cho kẻ đâm chết người vợ khuyết tật