giết người rồi bỏ trốn-Nghi phạm chém ngang cổ bạn vì mâu thuẫn khai gì?