giết người hàng loạt-50 thi thể được khai quật từ một ngôi mộ tập thể Mexico