giết người hàng loạt-Kỳ án giết người, cướp hàng loạt tiệm vàng, hung thủ quy án sau 22 năm