giết người hàng loạt-El Salvado: Cựu cảnh sát 'tâm thần' giết người hàng loạt, gây chấn động