Giết người-Cháu rút dao đâm bác tử vong ngoài đường