Giết người-Bị đòi chia tay, gã trai rút dao đâm bạn gái 5 nhát