Giết người-Nghi bị bỏ thuốc sâu vào bồn nước, cả nhà phải đi cấp cứu