Giết người-Người đàn ông 'chết cháy' lật tẩy tội ác kẻ sát nhân máu lạnh