Giết người-Bản án cho thanh niên mới ra tù sát hại nhân tình vì bị ra điều kiện 'lạ' nếu muốn sống chung