giết bạn gái-Bi kịch của 'cậu ấm' cuồng yêu: Giết tình địch, bắt người tình làm con tin