giết 2 người trong chùa-Bắt nghi phạm giết 2 người tại chùa Quảng Ân