giấy khám sức khỏe-Bỏ tiền 'đi mua sức khỏe' giữa mùa dịch Covid-19: Chưa bao giờ dễ đến thế mà cũng dễ 'hố hàng' đến thế