Giật túi xách-Clip: Bị giật túi xách, cô gái ngã sấp mặt giữa đường