Giật túi xách-Video: Giật túi xách bất thành, tên cướp vứt xe giữa đường bỏ chạy